نکات حقوقی مهم در هنگام نوشتن مبایعه نامه ✏️| شرایط فسخ مبایعه نامه 💥

آیا نکات مهم در هنگام نوشتن مبایعه نامه را می دانید؟ در فرآیند خرید و فروش ملک، زمین و وسایل نقلیه، اغلب به دلیل عدم تکمیل مدارک یا آماده نبودن ثمن معامله، امکان انتقال سند رسمی وجود ندارد. به همین دلیل، افراد معمولاً یک قرارداد موقت بین فروشنده و خریدار امضا می‌کنند. این قرارداد، ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)