روستای بلده؛ روستایی دیدنی که هیچ وقت زیبایی های آن ازیادتان نمی رود !!

روستای بلده کجاست؟  آیا می خواهید به روستایی تاریخی سفر کنید که در دل جنگل پدید آمده باشد؟ روستایی با ساختمان های چند هزار ساله و قلعه ای  بازمانده از دوران سلجوقیان؟ روستای شاعر معاصر و شعرهای نو ؟ شاید تصور کنید که ما قصد داریم یکی از شهر های شیراز های اصفهان را ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)