معرفی روستای امیرآباد شهر نور 🏞️| آدرس 🚗+ آب و هوا 🌦️| تصاویر📸

امیرآباد، جواهری ارزشمند در تاج طبیعت استان مازندران، با افتخار زیبایی‌های خود را برای همه آشکار می‌سازد. این روستا، یکی از جواهرات گردشگری استان مازندران است که با آب و هوای معتدل خود، طبیعت بکر، و زیبایی‌های فراوان، هر ساله مسافران بسیاری را به خود جذب می‌کند. در این مقاله، به بررسی جاذبه‌های گردشگری، ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)